/ 1 نظر / 12 بازدید
سارا

اعتراف میکنم تو بچگی به هر کی میگفتم چرا جورابت سوراخه، میگفت هواکشه. ناگفته نماند که جورابمو از چند جا سوراخ میکردم با قیچی تا منم هواکش داشته باشم. خنگ خودتی 5،6 سالم بود.... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]