/ 2 نظر / 10 بازدید
سارا

وای بیچاره مرد خدا بیامرزتش[نیشخند]

سارا

اعتراف میکنم یه که شب کیسه زباله رو بردم بیرون،یکی از همسایه هامونو دیدم(در حالی که به کیسه زباله اشاره میکردم) گفتم:بفرما،تارف میکنی و از این جور حرفا بنده خدا فکر کرد دارم دعوتش میکنم خونه خیلی تشکر کرد.