/ 1 نظر / 16 بازدید
زهرا

پیامبردر پایان عمرشان فرمودند قلم و دوات بیاورید تا چیزی برای شما وصیت کنم که هرگز گمراه نشوید ولی عمربن خطاب گفت که پیامبر بر اثر درد بسیاری که می کشد ، دچار خیالات شده و هذیان میگوید و کتاب خدا ما رابس است (حالا از عمر می پرسم که تو با چه استدلالی میگی فقط کتاب خدابرای ما بس است در حالیکه رسول خدا می فرماید برای اینکه گمراه نشوید ، در کنار کتاب خدا ، باید به اهل البیت من هم متوصل شوید ؟ آیا این مخالفت صریح با رسول خدا و سنت وی نیست ؟ آیا این اهانت به پیامبر نیست که عمر به او نسبت هذیان می دهد آیا عمر که براساس این مدارک با سخن خدا و رسول خدا مخالفت می کند ، شایستگی رهبری جامعه را دارد ؟ آیا ارزش دارد چنین شخصی را حتی پس از 1400 سال مورد احترام قرار دهیم ؟لطفابه وبم بیاین و کامل این مطلبو بخونین و نظرتونو برام بفرستین