غضنفر و پسرش

ر

 

 

غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر

 


پسرش:کولا یا پپسی

 

غضنفر:کولا

 

... پسرش:دایت یا عادی

 

غضنفر:دایت

 


... پسرش:قوطی یا شیشة

 


غضنفر:قوطی

 

پسرش:کوچک یا بزرگ

 


غضنفر:اصلا نمیخام واسم اب بیار

 

پسرش:معدنی یا لوله کشی

 

غضنفر: اب معدنی

پسرش:سرد یا گرم


غضنفر:میزنم تا

پسرش:با چوب یا دمپای


غضنفر:حیوون

پسرش:خر یا سک

غضنفر:گمشو از جلو چشام

پسرش: پیاده یا با دو

غضنفر:با هر جی برو فقط نبینمت


پسرش:باهام میای یا تنها برم

غضنفر:میام می کشمت ا


پسرش: با چاقو یا ساطور

غضنفر:ساطور


پسرش:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه

غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد

پسرش: ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
SAM GH

سلام سینا خوبی؟ میگم میتونی برام ایمیل سوسمار زشت پوزه رو برام جور کنی؟