بیل گینس و پیشخدمت

بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیش خدمت دادپیشخدمت

 

ناراحت شد

 

بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟


پیشخدمت : من متعجب شدم بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به

 

من انعام داد در درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی

 

زمین هستید و فقط 5دلار انعام میدهید!

 

گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :

 

او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام

/ 0 نظر / 14 بازدید