اگه میتونی تکرارشون کن2

7 بار بگو سریع :
دستِ راستِ ماستِ سُسه

 

 

 

سریع 3 بار بگو :
کوکتل کتلت ، کتلت کوکتل

 

 

 

هفت بار سریع بگو :
رالی لاری

 

 

 

به لنکنت زبون نیوفتی ! 5 بار بگو :
سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت

 

 

 

حالا جمله زیر رو تکرار کن چند بار :
منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه!

 

 

 

پشت سر هم 5 بار بگو :
ریله رو روله روله رو ریله

 

 

 

جمله زیر رو 3 بار تکرار کن :
انگور انبه ازگیل اورانگوتان

 

 

 

سین و شینت نزنه ایشالا 5 بار بگو :
سه سیخ سوشی ، سیخی شیش هزار

 

 

 

سریع 5 بار بگو :
زیرۀ ریزه میزه از زیر میز می ریزه

 

 

 

زود ، تند ، سریع 3 بار بگو :
غولارو با قند گول می زنیم

 

 

 

7 بار زود بگو :
ریش شیری سیبیل شیری ، سیبیل شیری ریش شیری

 

 

 

3 بار سریع بگو :
این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

 

 

 

5 بار تکرار کن :
به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است.

 

 

 

این جمله ترکی هست ، 5 بار بگو :
” سانجلاندرانلاردانده ”

یعنی : این از اونها (میوه یا هر چیز دیگه ای) هست که اگه بخوریش دل درد میگیری.

 

 

 

و در آخر جمله انگلیسی زیر رو یه بار هم بتونی بگی قبوله !
Three witches watch three Swatch watches.Which witch watch which Swatch watch

یعنی : سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند

/ 0 نظر / 10 بازدید