یه نفر با زنش میرن پیک نیک


زن: بشینیم زیر اون درخت


مرد میگه نه! همین وسط جاده امن‌تره! زود پتو رو بنداز! ـ


زن: آخه اینجا ماشین میزنه بهمون!ـ


ولی مرده با اصرار وسط جاده پتو رو پهن می‌کنه و می‌شینند وسط جاده! ـ


بعد از مدتی یه کامیون میاد طرفشون هر چی بوق میزنه، اونا از جاشون تکان


نمیخورن، کامیونه هم فرمونو میپیچونه میره تو درخت.


مرد به زنش میگه: دیدی گفتم وسط جاده امن‌تر! اگه زیر اون درخت بودیم الان

 

هر دومون مرده بودیم!!!